Tỉnh Thanh Hóa: tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở"

16/05/2013

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013, ngày 10/5/2013 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở" trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 

Với mục đích bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác hòa giải; đồng thời động viên khích lệ các hòa giải ở cơ sở thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; thông qua cuộc thi để tuyên truyền pháp luật về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Đối tượng tham gia cuộc thi là Hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung thi là tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải cơ sở, như: Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Cuộc thi tổ chức với hình thức thi viết, mỗi tổ hòa giải cơ sở chuẩn bị 01 bài dự thi (bài dự thi là tác phẩm của tất cả các hòa giải viên thuộc Tổ hòa giải).

Thời gian tổ chức cuộc thi: Cấp xã từ ngày 15/5/2013 đến 15/8/2013; cấp huyện tổ chức chấm thi và tổng kết trao giải xong trước ngày 15/9/2013 và gửi bài tham gia hội thi cấp tỉnh trước ngày 01/10/2013; cấp tỉnh tiếp nhận bài dự thi của các huyện, thị xã, thành phố gửi về từ ngày 20/9/2013 đến ngày 01/10/2013, tổ chức chấm thi và tổng kết trao giải xong trước ngày 30/10/2013

                                                                   Nguyễn OanhCác tin đã đưa ngày: