TRANG CHÍNH » NGHIỆP VỤ

Tên tài liệu
Lĩnh vực

Mẫu số 1:

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn  thể Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chính trị (1).

Mẫu số 2

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị)

Mẫu số 3

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng…

Mẫu số 4

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời ký đổi mới

Mẫu số 5

Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) )danh hiệu Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời ký đổi mới

Mẫu số 6

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

Mẫu số 7

Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

Mẫu số 8

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể, cá nhân, người nước ngoài)

Mẫu số 9

 

Bằng công nhận danh hiệu: "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng".

Mẫu số 10

 

Bằng chứng nhận danh hiệu: " Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến", "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến", "Thôn (ấp, bản, làng, tổ dân phố) văn hoá", "Gia đình văn hoá"

Gửi góp ý cho Nghiệp vụ

Tiêu đề (*)  
Người gửi (*)  
Email  
Điện thoại
Nội dung (*)  
Mã xác nhận