TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thế nào là hai lần niêm yết, thông báo công khai

Nghị định 125/2013/NĐ-CP có quy định về trường hợp giảm giá như sau: Trong trường hợp sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì xử lý như sau.... Vậy xin cho hỏi có phải một giá tài sản được đưa ra bán 2 lần, niêm yết 2 lần, bán công khai 2 lần hay không? Xin giải thích rõ từ ngữ sau hai lần niêm yết, thông báo công khai là như thế nào?

Dân sự

Chia di sản thừa kế

Bà B có một người con riêng sau đó lấy ông A có hai người con chung. Sau khi cả hai ông bà mất không để lại di chúc, phần tài sản thống kê là tài sản chung của cả hai ông bà. Khi phân chia tài sản cho cái con số tài sản đó chia làm sao? 

HỘ TỊCH

Pháp luật có cho phép con mang họ khác bố, mẹ không?

Tôi năm nay 25 tuổi. Ông nội tôi là con nuôi, ông mang họ Cao do đó bố tôi và tôi đang là họ Cao. Do họ gốc của tôi là họ Dương, nay tôi có mong muốn được thay đổi lại họ gốc của mình nhưng bố tôi đã nhiều tuổi, không muốn thay tên đổi họ nữa. Vậy cho tôi hỏi, nếu bố tôi họ Cao, mẹ họ Lê nhưng tôi muốn đổi sang họ Dương, có được hay không?

Hôn nhân gia đình

Chuẩn bị giấy tờ để đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Tôi là công dân Việt Nam, bạn trai tôi là người Hàn Quốc. Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì ở Việt Nam để tôi đăng ký tại Hàn Quốc? Tôi xin cảm ơn!