TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Cư trú >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

Do bão lũ, nhiều gia đình đã bị sập nhà, tài sản bị mất mát, hư hỏng trong đó có sổ hộ khẩu. Vậy các gia đình đó có được đổi hay cấp lại sổ hộ khẩu  không? Thủ tục như thế nào?

Gửi bởi: Thái Nguyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Theo quy định tại mục 5 phần II của Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 25/6/2007 hướng dẫn thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP thì trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp.

Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị Định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Trả lời bởi: hoidapphapluat