TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Thi hành án dân sự >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

Hiện nay tại Chi cục Thi hành án huyện Đ đang tổ chức thi hành án đối với ông Nguyễn Văn A cho 5 người được thi hành án theo 5 bản án, quyết định khác nhau của cùng một Tòa án vào cùng một thời điểm. Trong 5 đương sự đó thì có 1 đương sự trước đó trong giai đoạn xét xử đã yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong toả tài sản của người có nghĩa vụ bao gồm nhà ở và quyền sử dụng đất (cơ quan thi hành án đã thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời đó). Đến nay do ông Nguyễn Văn A không chịu thi hành án nên cơ quan THADS đã kê biên và bán đấu giá tài sản nói trên để thi hành án, tuy nhiên số tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi trừ các chi phí về thi hành án không đủ để thanh toán cho cả 5 đương sự này. Vậy, khi thanh toán tiền cho các đương sự thì cơ quan thi hành án có phải ưu tiên thanh toán cho người được thi hành án đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Mai

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời gồm 13 loại sau đây:

1. Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.

3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

5. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải người lao động.

6. Kê biên tài sản đang tranh chấp.

7. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

8. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.

9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác.

10. Phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ.

11. Phong toả tài sản của người có nghĩa vụ.

12. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định.

13. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.

Mục đích của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Tố tụng dân sự để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được hoặc bảo đảm việc thi hành án. Tuy nhiên, không có nghĩa là khi đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là đương nhiên ưu tiên thanh tóan tiền thi hành án cho người được thi hành án đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này hiện hành không có quy định nào quy định ưu tiên thanh toán tiền thi hành án cho người được thi hành án đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án”. Điều khoản này quy định chỉ ưu tiên thanh toán tiền thi hành án trong 02 trường hợp với các điều kiện chặt chẽ là tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể. Do đó, trong trường hợp bạn hỏi, do không có hồ sơ cụ thể nên không thể trả lời chính xác được, vì thế cần phân biệt thành hai trường hợp sau đây:

- Thứ nhất, nếu bản án chỉ tuyên chung chung duy trì quyết định khẩn cấp tạm thời cấm dịch chuyển tài sản đến khi thi hành án xong, thì chưa có cơ sở để ưu tiên thanh tóan tiền bán tài sản cưỡng chế thi hành án cho người được thi hành án đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự.

- Thứ hai, trường hợp bản án tuyên rõ về việc người đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được ưu tiên thanh toán tiền thu được từ việc bán tài sản đã áp dụng biện pháp bản đảm đó, thì cơ quan thi hành án thi hành theo đúng nội dung bản án của Tòa án để ưu tiên thanh tóan tiền thu được từ việc bán tài sản cho người được thi hành án đã có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo bản án, quyết định của Tòa án.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Bộ luật 24/2004/QH11 Tố tụng dân sự

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn - Tổng cục THADS