TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Đất đai - Nhà ở >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gia đình tôi có mảnh đất ở từ năm 1972 tới nay với diện tích 1360m2 nằm trong tờ bản đồ số 13 thửa số 38 – bản đồ địa chính xã X, huyện Y, thành phố Hà Nội do mẹ tôi đứng tên trong sổ địa chính vì bố tôI đi công tác. Từ trước tới giờ gia đình tôi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Đến năm 2003 UBND xã X và huyện có chủ trương làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân trong đó có gia đình tôi và có thu lệ phí là mỗi gia đình là 30.000đ (gia đình tôi đã nộp tiền). Nhưng một thời gian sau chỉ có khoảng 1\10 số gia đình được nhận sổ đỏ. Vậy tôi xin hỏi địa phương làm như vậy đã đúng chưa? Hiện nay gia đình tôi muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có được không và có phải đóng thuế không? Nếu có là bao nhiêu phần trăm giá trị đất theo giá nhà nước quy định? (gia đình tôi ở nông thôn thuộc thôn Z, xã X, huyện Y, thành phố Hà Nội)

Gửi bởi: Nguyen Thanh Tung

Trả lời có tính chất tham khảo

I. Việc chỉ 1/10 gia đình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đúng hay sai

Năm 2003 vẫn áp dụng Luật Đất đai năm 1993 được sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nếu gia đình nhà bạn thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì theo Mục I – Đăng ký đất ban đầu Chương III – Thủ tục Đăng ký đất đai của Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC, gia đình bạn sẽ trong danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất niêm yết tại UBND xã.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, UBND xã, UBND huyện có trách nhiệm trả lời người dân.

Nếu không có thông tin về vấn đề này gia đình bạn có thể làm đơn gửi UBND cấp huyện để được trả lời chi tiết.

II. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như đã nói ở trên, diện tích đất gia đình bạn sử dụng đã được thể hiện trên sổ địa chính với tên người sử dụng đất là mẹ bạn, vậy đất này có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP và thông tư số 20/2010/TT-BTNMT như sau:

- Cơ quan tiếp nhận và trả Giấy chứng nhận: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã.

- Hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

d) Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

đ) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

Thời hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc

III. Về nghĩa vụ tài chính:

1.1. Về tiền sử dụng đất: Do đất nhà bạn đã nằm trong sổ địa chính tên mẹ bạn vì vậy căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai, gia đình bạn không phải đóng tiền sử dụng đất.

1.2. Về phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP, thông tư số 68/2010/TT-BTC, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phí trước bạ là 0,5% giá trị đất theo khung giá nhà nước do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 68/2010/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nghị định 80/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Nghị định 176/1999/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ

Nghị định 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Luật Kh&

Trả lời bởi: z