TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Đất đai - Nhà ở >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Chính sách thuế đối với con liệt sĩ khi được nhận quyền sử dụng đất

Chính sách thuế đối với con liệt sĩ khi được nhận quyền sử dụng đất quy định như thế nào?

Gửi bởi: Đỗ Tịnh Bách

Trả lời có tính chất tham khảo

Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi xin xác định rõ hai vấn đề sau:

1/ Thân nhân liệt sĩ 

Theo khoản 1 Điều 14 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định: "Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; Vợ hoặc chồng; Con; Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. …”. Như vậy, con liệt sĩ là thân nhân liệt sĩ.

2/ Thân nhân liệt sĩ khi được nhận quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí trước bạ mà chỉ được xem xét, hỗ trợ giảm tiền sử dụng đất khi được nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Điều 7, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai có quy định: “Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi cấp Giấy chứng nhận và việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng.”

Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở đã quy định: “Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ... được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

Vậy, trường hợp bạn hỏi, con liệt sĩ (hay là thân nhân liệt sỹ) khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn thực hiện các nghĩa vụ thuế như những trường hợp nhận chuyển nhượng thông thường khác và chỉ được hỗ trợ tiền sử dụng đất. 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 Ưu đãi người có công với cách mạng

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Trả lời bởi: z