TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Đối tượng chính sách >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Chính sách miễn giảm thuế đối với gia đình thương binh liệt sĩ

1. Gia đình tôi là gia đình con liệt sỹ, có được miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất của nhà nước không?

2. Chế độ miễn giảm quy định như thế nào?

3. Việc miễn giảm tại địa phận tỉnh Khánh Hoà được quy định như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Xuân Bình

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo như nội dung Ông/bà trình bày, Công ty Luật Đại Việt xin đưa ra một số quy định sau để Ông/bà tham khảo:

1/ Theo điểm đ, khoản 2, Điều 14, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương.

Theo Điều 60, Luật Đất đai năm 2003, thì người sử dụng đất thuộc đối tượng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2/ Chế độ miễn giảm

Theo khoản 1, Điều 2, Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 thì:

Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có thế áp dụng một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa;

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sữa chữa nhà ở;

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

- Các hình thức hỗ trợ khác.

Như vậy đối chiếu quy định trên, nếu Ông/bà đủ hồ sơ chứng minh là thân nhân của con liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì thuộc đối tượng xem xét, hỗ trợ giảm tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ Ông/bà có thể xem tại Công văn số 10466/BTC-TCT ngày 08/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Tổng cục thuế.

3/ Liên quan đến các quy định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại tỉnh Khánh Hòa, Ông/bà có thể tham khảo các căn cứ pháp lý tại các văn bản sau:

- Quyết định 87/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành;

- Quyết định 73/2007/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 87/2006/QĐ-UBND quy định giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Quyết định 118/TTg Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trả lời bởi: z