TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hộ tịch >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Trích lục khai sinh khi không biết nơi mình đăng ký khai sinh lúc nhỏ?

Tôi sinh năm 1963, sinh tại Nha Trang. Khi sinh ra tôi đăng ký khai sinh tại bảo sanh viện Hạnh Phúc đường Nguyễn Hoàng, xã Nha Trang Tây, Nha Trang. Tôi theo cha mẹ vào Sài gòn từ năm 1966 đến nay chưa lần nào trở về Nha Trang. Nay tôi hiện đang công tác tại tp Hồ Chí Minh, hiện tôi muốn xin trích lục khai sinh của tôi (vì tôi chỉ còn đúng 1 bản) nhưng không biết cách thức và thủ tục xin trích lục. Phần vì bận công việc và không biết nơi mình đăng ký khai sinh lúc còn nhỏ bây giờ là địa phận nào ở Nha Trang nên tôi gửi thư này kính nhờ quý cơ quan hướng dẫn giúp tôi để được trích lục khai sinh. Tôi hiện là giáo viên đang công tác tại TP Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

Gửi bởi: Dương Quốc Tuấn

Trả lời có tính chất tham khảo

Căn cứ Điều 60 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về Bản sao và thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau:

1. Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp, nơi lưu trữ sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

3. Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo quy định nêu trên thì ông có thể gửi yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh đến Uỷ ban Nhân dân xã, phường nơi ông đã đăng ký khai sinh qua đường bưu điện để giải quyết. Nếu sổ hộ tịch Uỷ ban Nhân dân xã không lưu trữ thì ông gửi đơn đến Uỷ ban Nhân dân huyện hoặc Sở Tư pháp Nha trang để xin cấp bản sao giấy khai sinh.

Căn cứ Điều 62 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định  về cấp lại bản chính Giấy khai sinh và thẩm quyền cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau

1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Như vậy, nếu ông đã mất Giấy khai sinh bản chính mà sổ hộ tịch còn lưu giữ thì ông có thể  xin cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh như sau:

1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

2. Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ “Cấp lại” dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày... tháng... năm...”.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: z