TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Lao động - Tiền lương >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Hỏi về chuyển hệ số lương

Tôi là giáo viên của trường Trung Cấp Nghề tỉnh Kiên Giang. Ngày làm việc chính thức của tôi là 01/5/2004, bằng cấp đại học. Ngày 01/5/2010 tôi được nâng lên hệ số lương là 3.33. Từ năm 2008 đến hết năm 2010 tôi đi học cao học. Vậy cho hỏi nếu tháng 3 năm 2011 tôi nộp bằng Thạc sĩ thì hệ số lương của tôi có được nâng lên hay không? Nếu được nâng thì sẽ là bao nhiêu? Trân trọng cám ơn!

Gửi bởi: Trần Hoàng Đệ

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của mục 3 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày  16  tháng  9  năm 2008, bạn không thuộc trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn:

“- Người đoạt giải nhất, giải nhì tại các cuộc thi cấp quốc tế thì được nâng sớm 2 bậc lương; 

- Người đoạt giải nhất tại các cuộc thi cấp quốc gia, giải 3 tại các cuộc thi cấp quốc tế, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng 1, 2, 3, chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểm của Luật Thi đua khen thưởng thì được nâng sớm 1 bậc lương; 

- Người đoạt giải nhì tại các cuộc thi cấp quốc gia thì được rút ngắn 2/3 thời hạn xét nâng bậc lương;

- Người đoạt giải ba tại các cuộc thi cấp quốc gia, người được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì được rút ngắn không quá 1/2 thời hạn xét nâng bậc   lương;

- Người hai năm liền được tặng bằng khen cấp Bộ, chiến sĩ thi đua cấp ngành, lĩnh vực thì được rút ngắn một năm (12 tháng ) thời hạn xét nâng bậc lương;

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới đối với những người được nâng bậc lương sớm và rút ngắn thời hạn nâng bậc lương thực hiện như sau:

- Những người được nâng bậc lương sớm từ một bậc trở lên thì được hưởng bậc lương mới kể từ ngày có quyết định và được bảo lưu thời gian giữ bậc lương cũ để tính thời gian nâng bậc lương lần tiếp theo;

- Những người được rút ngắn thời gian nâng bậc lương thì được hưởng bậc lương mới kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương sớm và thời gian nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày có quyết định hưởng bậc lương mới. “     

Vì vậy, bạn sẽ không được nâng bậc lương ngay khi nộp bằng Thạc sĩ mà phải chờ được để nâng bậc lương thường xuyên.

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 121/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Trả lời bởi: z