TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hình sự >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Nếu 1 học sinh 15 tuổi lỡ tay đâm chết hoặc làm bị thương 1 tên cướp trong lúc giằng co thì sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Gửi bởi: Nguyển Thị Thủy Tiên

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.

Tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật Hình sự quy định:  Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình”.

Như vậy để xác định một người đã đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự hay chưa cần xác định tuổi của người đó và loại tội phạm mà người ấy thực hiện (ít nghiệm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng).

Vì bạn không nêu rõ tình huống nên chúng tôi không thể xác định tôi danh cụ thể mà học sinh 15 tuổi lỡ tay đâm chết tên cướp trong lúc giằng co hoặc người này có phạm tội hay không. Vì vậy chúng tôi đưa ra 1 số giải thiết như sau:

- Nếu người này phòng vệ chính đáng thì không phạm tội (điều 15)

- Nếu giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng trong trường hợp giết 1 người thì khung hình phạt sẽ là bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm (khoản 1 điều 96).

- Nếu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người (một người) do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm (khoản 1 ĐIều 106).

Như vậy theo quy định tại Điều 8 nêu trên thì đây là loại tội ít nghiêm trọng do đó nếu người này phạm một trong các tội trên theo điều 12 thì người này không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tóm lại người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng (mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù )do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng( mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: z