TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hành chính >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thẩm quyền xử phạt của UBND cấp xã

Xin hỏi mức xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định tại văn bản nào?

Gửi bởi: Trần Xuân Tược

Trả lời có tính chất tham khảo

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quy định tại Điều 28 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban thường vụ quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008, cụ thể như sau: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;

3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

4. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

5. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

6. Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại;

7. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.”

Ngoài ra trong mỗi lĩnh vực cụ thể, thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã được quy định trong từng văn bản chuyên ngành riêng. Ví dụ: thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tư pháp được quy định tại Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ; trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Nghị định số 182/2004 ngày 29/10/2004 của Chính phủ; trong lĩnh vực giao thông được quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ…

 

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04.3747 8888 - Email: info@luatdaiviet.vn

 

Các văn bản liên quan:

Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Trả lời bởi: z