TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Lao động - Tiền lương >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Muốn đi làm sớm hơn thời gian quy định sau khi sinh con

Chị D là công nhân xí nghiệp bao bì xuất khẩu, sinh con thứ nhất được hai tháng rưỡi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị xin Giám đốc xí nghiệp cho đi làm sớm hơn thời gian quy định. Giám đốc xí nghiệp đề nghị chị xuất trình giấy chứng nhận sức khoẻ mới cho đi làm. Chị D cho rằng Giám đốc gây khó dễ cho mình và thắc mắc không biết Giám đốc đúng hay sai? Chị có thể được đi làm trong thời gian đang nghỉ sinh không?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Tại khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động năm 1994 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002) quy định: “...Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khoẻ và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc”.
 Đối chiếu với quy định này thì Giám đốc xí nghiệp bao bì xuất khẩu nơi chị D làm việc đã thực hiện đúng pháp luật về lao động. Chị có thể được đi làm trong thời gian nghỉ thai sản và vẫn được hưởng trợ cấp thai sản ngoài tiền lương của những ngày làm việc với điều kiện chị phải có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc đi làm việc sớm không có hại cho sức khoẻ và phải báo cho giám đốc xí nghiệp biết trước, để Giám đốc xí nghiệp sắp xếp, bố trí.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 35/2002/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

Bộ Luật Kh&

Trả lời bởi: Admin Portal