TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Đối tượng chính sách >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ

 

Anh Phạm Quang Đ, cư trú tại xã Y huyện V tỉnh Lạng Sơn, nhập ngũ tháng 02/2006, đóng quân tại địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong một lần cùng đơn vị tham gia khắc phục hậu quả của trận lũ quét tại xã P tỉnh Yên Bái, anh bị thương nặng, đã được đơn vị cấp cứu và điều trị tại Viện Quân y của quân khu nhưng không qua khỏi và đã hy sinh ngày 23/7/2006. Xét thành tích và công lao của anh Đ, đơn vị đã làm các thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền công nhận anh là liệt sỹ. Sau khi nhận được quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ, gia đình anh Đ đã đến UBND xã đề nghị hướng dẫn các thủ tục để nhận các chế độ ưu đãi dành cho thân nhân liệt sỹ. UBND xã cần hướng dẫn gia đình anh Đ như thế nào?

 

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

 

Các văn bản pháp luật cần vận dụng để hướng dẫn gia đình anh Đ

Để giải quyết tình huống trên, cán bộ UBND xã vận dụng các văn bản pháp luật sau đây để hướng dẫn người nhà gia đình anh Đ: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 (được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1990, 1994, 2005, sau đây gọi là Luật Nghĩa vụ quân sự); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Những nội dung chủ yếu cần hướng dẫn

Theo Điều 57 Luật Nghĩa vụ quân sự, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ nếu bị thương, bị bệnh hoặc chết trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bản thân và gia đình được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Như vậy, gia đình anh Đ thuộc diện được hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật về người có công. Uỷ ban nhân nhân xã có trách nhiệm hướng dẫn những thủ tục cần thiết để thân nhân của anh Đ tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm các thủ tục hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. Theo Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 54/2006/ NĐ-CP nói trên, thân nhân của liệt sỹ được hưởng các chế độ ưu đãi như: trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử; mai táng phí;...

Ngoài ra, UBND xã Y cần thực hiện tốt những chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng dành cho thân nhân của liệt sỹ Đ.

 

 

Các văn bản liên quan:

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

Nghị định 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 Ưu đãi người có công với cách mạng

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật 43/2005/QH11 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

Trả lời bởi: Admin Portal