TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Bộ máy nhà nước >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã, thị trấn trong lĩnh vực giáo dục, y tế xã hội, văn hoá và TDTT?

Nhiệm vụ quyền hạn của UBND xã, thị trấn trong lĩnh vực giáo dục, y tế xã hội, văn hoá và TDTT? 

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 114 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2003 thì trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

2. Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp trên quản lý tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

3. Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng chống, các dịch bệnh;

4. Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử- văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

7. Quản lý bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, quy hoạch, quản lý nghĩa trang ở địa phương. 

 

Các văn bản liên quan:

Luật 11/2003/QH11 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Trả lời bởi: Admin Portal