TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Thương mại >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Khi A thông báo giao hàng thì có cần phải được sự đồng ý của B hay không?

A và B ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, nhưng trong hợp đồng không có thoả thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng. Để bảo đảm quyền lợi của cả 2 bên, A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng trước 15 ngày, và B không có ý kiến gì. Đến ngày giao hàng B không đến nhận tại địa điểm thoả thuận và đưa ra lý do B chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp nêu trên khi A thông báo giao hàng thì có cần phải được sự đồng ý của B hay không?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 432 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thoả thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thoả thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.
Khi các bên không thoả thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.
Khi các bên không có thoả thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay khi nhận tài sản.
Đối chiếu với quy định nêu trên, khi A và B ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá mà trong hợp đồng không có thoả thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng thì A với tư cách là bên bán và B với tư cách là bên mua có quyền yêu cầu bên kia giao hoặc nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. Trong trường hợp nêu trên, A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng trước 15 ngày và B không có ý kiến gì. Như vậy, A được coi là người thực hiện đúng quy định của pháp luật trong trường hợp hợp đồng không có thoả thuận về thời điểm giao hàng. Và lý do mà B đưa ra là B chưa trả lời đồng ý nhận hàng của A tại địa điểm thoả thuận nên B không đến nhận hàng là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: Admin Portal