TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Khiếu nại, tố cáo >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

 Khi có một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khiếu nại cho là trái pháp luật thì trước hết cần khiếu nại đến cơ quan nào? Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

Gửi bởi: MOJ Admin

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong trường hợp này, theo quy định của Điều 30 Luật Khiếu nại, tố cáo, phải khiếu nại đến chính người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính.Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại (Điều 31 Luật Khiếu nại, tố cáo).

 

Các văn bản liên quan:

Luật 09/1998/QH10 Khiếu nại, tố cáo

Trả lời bởi: MOJ Admin