TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Khiếu nại, tố cáo >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Ai có quyền khiếu nại? khiếu nại cái gì?

  Ai có quyền khiếu nại? khiếu nại cái gì? 

Gửi bởi: MOJ Admin

Trả lời có tính chất tham khảo

 Theo quy định tại Điều 1 Luật Khiếu nại, tố cáo, chủ thể có quyền khiếu nại, tố cáo bao gồm: Công dân, cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

- Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật của người có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 09/1998/QH10 Khiếu nại, tố cáo

Trả lời bởi: MOJ Admin