TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hộ tịch >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Làm lại chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu khi mất các loại giấy tờ

Trong chiến tranh, ba tôi đã làm mất tất cả các giấy tờ tùy thân (không còn bất kỳ giấy tờ nào). Nay tôi muốn làm chứng minh thư nhân dân và nhập hộ khẩu cho ba tôi thì phải làm như thế nào? 

Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Minh Phúc

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 46 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về việc đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi như sau: Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

Như vậy cơ quan có thẩm quyền chỉ đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi khi đồng thời sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11, ngày 01/7/2007 do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 cũng quy định: "Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp.

Do vậy, nếu ba bạn đã bị mất tất cả các giấy tờ trên do điều kiện chiến tranh thì có thể đến các cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại. Sau khi được cấp các giấy tờ này ba của bạn sẽ tiến hành thủ tục để được cấp giấy chứng minh nhân dân.

 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị Định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Vụ Hành chính tư pháp