TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hộ tịch >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Xin trích lục giấy khai sinh

Tôi sinh tại tỉnh Sa Đéc (tên tỉnh trước 1975), nay là tỉnh Đồng Tháp. Tôi có về tỉnh Đồng Tháp để xin trích lục giấy khai sinh nhưng nơi đây trả lời do chiến tranh  nên đã cháy hết sổ hộ tịch lưu trữ vì thế đã không cấp bản trích lục cho tôi được (tôi chỉ còn duy nhất 01 bản trích lục). Xin hỏi trong trường hợp này tôi phải làm sao để có được những bản trích lục khai sinh.  

Gửi bởi: Lê Thị Hằng

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 46 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định như sau:

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.

Căn cứ vào quy định trên thì đối với trường hợp của bạn, do bạn bị mất Giấy khai sinh gốc (hiện chỉ còn 01 bản sao Giấy khai sinh), Sổ đăng ký khai sinh cũng bị cháy, do đó bạn nên đăng ký lại việc sinh. Sau khi hòan tất thủ tục này thì bạn có thể xin được bản sao Giấy khai sinh theo số lượng mà bạn muốn.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Vụ Hành chính tư pháp