TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Con nuôi >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thủ tục cho, nhận con nuôi

Hiện vợ chồng tôi mới sanh đôi 2 con gái đầu lòng. Và anh ruột tôi muốn nhận 2 cháu làm con nuôi. Xin cho hỏi thủ tục cho và nhận con nuôi cần những gì?

Gửi bởi: Lê Ngọc Chánh

Trả lời có tính chất tham khảo

Vấn đề của anh (chị) thuộc trường hợp xin con nuôi đích danh. Tuy nhiên vì người xin nhận con nuôi không rõ sống ở nước  ngoài hay trong nước nên  anh (chị) làm thủ tục đăng ký cho, nhận con nuôi trong nước nếu người xin nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam. Anh chị cần tiến hành lập hồ sơ và đăng ký cho, nhận con nuôi theo các Điều 17,18,19 của Luật Nuôi con nuôi, Điều 7, 10 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011; Với trường hợp này được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

Trường hợp người xin nhận con nuôi định cư ở nước ngoài thì lập hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo các Điều 31, 32 của Luật Nuôi con nuôi, Điều 13, 14,17 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011; trường hợp này giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài. Và nếu nhận hai trẻ em là chị em ruột làm con nuôi như đã nêu, thì trẻ em thứ hai được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

Đối với  trường hợp nhận nuôi con nuôi của anh, chị do chúng tôi không nắm rõ được hoàn cảnh nhân thân của người cho và người nhận, nên chỉ xin lưu ý rằng việc nuôi con nuôi sẽ chỉ được xem xét, giải quyết nếu người nhận con nuôi và trẻ em được cho làm con nuôi đáp ứng được các quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành về điều kiện của người nhận con nuôi và điều kiện của trẻ em được nhận làm con nuôi.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Cục Con nuôi