Loại văn bản:Luật

Trích yếu:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
 

Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Nghị quyết số 214/2011/UBTVQH13 ngày 24/8/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2012, Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (sau đây gọi tắt là Dự án Luật).    

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện Dự án Luật trình Hội đồng thẩm định cho ý kiến vào tháng 2/2012 và trình Chính phủ vào tháng 3/2012, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản về Dự án Luật.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 22/02/2012

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Dương Thị Kiều Oanh theo số điện thoại 04.62739505 hoặc 0993.992.305.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Ý kiến của bạn:
Lê Minh Phúc
Email:
leminhphucleminhphuc@yahoo.com.vn
Ngày gửi ý kiến:
23/02/2012
Tiêu đề:
Bổ sung Trợ giúp viên pháp lý
Nội dung:
Hiện nay, chức danh Trợ giúp viên pháp lý hoạt động nghề nghiệp giống như Luật sư. Chỉ có điểm khác là thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí. Do đó, đề nghị bổ sung thêm Trợ giúp viên pháp lý vào đối tượng được miễn đào tạo nghề Luật sư. Theo đó, đề nghị bổ sung vào khoản 01, điều 13 thành "Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, đã từng là trợ giúp viên pháp lý" hoặc khoản 2, điều 13 thành "Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, trợ giúp viên pháp lý từ 5 năm trở lên". Trân trọng!
 
 
Ý kiến của bạn:
Luật sư Dương Thanh Thuận
Email:
duongchinhlaw@gmail.com
Ngày gửi ý kiến:
21/02/2012
Tiêu đề:
Góp ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Nội dung:
• Công ty luật hợp danh được lập văn phòng đại diện ngoài phạm vi tỉnh nơi đặt trụ sở chính • Luật sư được quyền đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết khiếu nại/tố cáo tại bất cứ cơ quan, tổ chức nào • Văn bản ủy quyền do khách hàng lập cho luật sư không cần phải công chứng/chứng thực • Tất cả các cơ quan, tổ chức nhà nước khi tiếp nhận yêu cầu của luật sư phải có trách nhiệm phản hồi và thông báo cho luật sư. • Phải khẳng định luật sư là một lực lượng xã hội trong nhà nước pháp quyền.