Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
 

Thực hiện Quyết định số 857/QĐ-BTP ngày 12/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến nay, Tổ soạn thảo đã xây dựng xong Dự thảo 1 Thông tư hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Tổ biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến để Tổ soạn thảo sớm hoàn thành Thông tư.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

  

 

 
Số ý kiến đóng góp: 23
Họ tên *
Email *
Địa chỉ *
Điện thoại
Đơn vị công tác *
Tiêu đề *
Đính kèm
Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận *
Nội dung góp ý *
 
Ý kiến của bạn:
Bùi Thái Bình
Email:
binhbt@moj.gov.vn
Ngày gửi ý kiến:
02/07/2011
Tiêu đề:
góp ý dự thảo biểu mẫu thi hành án
Nội dung:

1. Về biên bản liên quan đến kê biên, cưỡng chế thi hành án:

- Kiên bản kê biên: Theo tôi thì sử dụng cụm từ Hội đồng kê biên là chưa chuẩn xác bởi lẽ cụm từ này chưa quy định trong pháp luật về thi hành án dân sự. Về ý kiến của các thành viên tham gia Hội đồng, tính toán sơ bộ giá trị tài sản kê biên. Theo đó, tôi không hiểu vì sao lại quy định nội dung này trong biên bản kê biên? Vì xác định giá phải là giá có giá trị để bán tài sản kê biên (xác định giá do cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác định? việc tính toán giá sơ bộ của Hội đồng định giá có mục đích gì....) Biên bản về rút đơn yêu cầu thi hành án có đoạn: Chấp hành viên đã giải thích cho ông (bà)... biết việc tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án, thì không được quyền yêu cầu thi hành án trở lại. Vấn đề này cũng chưa thấy quy định trong pháp luật về thi hành án dân sự hiện nay? Do đó, theo chúng tôi không có cơ sở để ghi vào biên bản nội dung này.

- Về biên bản không có người đăng ký đấu giá theo tôi thì không cần thiết phải lập biên bản này, bởi các lẽ sau: Một là: Thủ tục bán đấu giá và pháp luật thi hành án dân sự về bán đấu giá đã quy định rõ khi nào là tài sản không có người đăng ký mua (căn cứ vào thông báo bán đấu giá để xác định); Hai là: Không rõ lập biên bản với ai, nếu lập biên bản với người được, người phải thi hành án thì theo chúng tôi nên chuyển loại văn bản này thành hình thức văn bản dưới dạng thông báo thì hay hơn. Trong trường hợp này cơ quan thi hành án thông báo cho các đương sự biết tài sản bán đấu giá không thành...

- Biên bản thỏa thuận về giá, biên bản niêm phong, biên bản về giao tài sản bảo quản theo chúng tôi nên xác định rõ hai cách làm để biểu hiện nội dung này. Cách một nếu trong khi tổ chức cưỡng chế thì các nội dung này nên đưa vào biên bản cưỡng chế cho gọn vào để Hội đồng ký làm chứng luôn; cách hai là nếu phải thực hiện các nội dung trên mà không phải lúc cưỡng chế mới lập biên bản riêng theo mẫu. Mặt khác ngoài các loại biên bản mang tính đặc thù trên ra theo tôi cần duy trì loại biên bản làm viêc chung như hiện nay, vì loại biên bản này không thể bỏ được chúng có giá trị là loại biên bản chung nhất trong quá trình giải quyết thi hành án;

2. Về biễu mẫu các quyết định: Quyết định thi hành án cần thêm nội dung (phần in nghiêng) “Ông (bà):... có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ Quyết định này; nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành án mọi chi phi ông, bà phải chịu”. Vì sao phải thêm nội dung này? đã nói đến thời gian tự nguyện thì tiếc gì không nói đến việc cưỡng chế nếu không tự nguyện thi hành án. Mặc khác đây cũng là thời điểm tuyên truyền pháp luật, đồng thời cảnh báo đương sự tự nguyện thi hành án nến không muốn bị cưỡng chế thi hành án; hơn thế nữa pháp luật thi hành án không quy định chấp hành viên phải thông ấn định về thời gian tự nguyện cho đương sự nên đây thời nơi để đương sự biết về điều kiện cưỡng chế thi hành án. quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án nên nêu rõ về lý do trả đơn cho người được, người phải thi hành án biết, cũng cần nêu về quyền yêu cầu thi hành án trở lại cho các đương sự biết để họ hiểu và tránh tình trạng khiếu nại do không hiểu về việc trả đơn của cơ quan thi hành án.

 
 
Ý kiến của bạn:
Phạm Xuân Quỳ
Email:
quypx.tha@moj.gov.vn
Ngày gửi ý kiến:
26/06/2010
Tiêu đề:
biểu mẫu thống kê
Nội dung:

1. Tại điều 8 dự thảo Thông tư Chấp hành viên phải thực hiện làm báo cáo từ biểu 1 đến biểu 7 mới có cơ sở để tổng hợp chung cả đơn vị.

2. Biểu số 4 số biểu sai (3)

3. Theo nội dung dự thảo biểu mẫu không thể xác định được số có điều kiện thi hành án và số chưa có điều kiện thi hành án. Do vậy kết quả báo cáo không thể hiện được việc phân loại án.

4. Mục 1 trong phần II nên ghi là số giải quyết xong trong kỳ( bởi vìủy thác thi hành án không phải là thi hành xong).

5. Bên trên góc trái của biểu mẫu ban hành theo thông tư năm 2010.

6. Nếu cách tính tỷ lệ như biểu mẫu thì kế hoạch giải quyết án đạt tỷ lệ không cao, do vậy phải điều chỉnh kế hoạch chung của Bộ.

7. Những biểu của chấp hành viên phải báo cáo phải có nơi ký nhận của chấp hành viên và xác nhận của thủ trưởng.

 
 
Ý kiến của bạn:
Hoang Trong Loc
Email:
locht.hbh@gov.moj.vn
Ngày gửi ý kiến:
25/06/2010
Tiêu đề:
Góp ý mẫu quyết định Thi hành án dân sự
Nội dung:

Cần bổ sung thêm mẫu quyết định thu hồi quyết định thi hành án dân sự để ủy thác thi hành án, căn cứ của quyết định này là khoản 1 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự.

 
 
Trang : 12
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Xem tiếp

Số dự thảo

254

Số ý kiến đóng góp

406