Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

21/11/2011
Ngày 16/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2011/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu; Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu là hành vi của cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính: Các hành vi vi phạm hành chính khác về kinh doanh xăng dầu không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.

Theo Nghị định này hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau: Cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Tịch thu xăng dầu đối với vi phạm quy định; Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đến 12 tháng đối với vi phạm theo quy định; Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trên 12 tháng đối với vi phạm theo quy định trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Nghị định cũng quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt đối với vi phạm về sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; điều kiện sản xuất xăng dầu; điều kiện kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tô Hoàng