Quy định mới về hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

13/09/2011
Vừa qua, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có Hồ sơ đề xuất hợp lệ; được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ yêu cầu; giá đề nghị trúng chỉ định thầu sau đàm phán không vượt dự toán gói thầu được duyệt.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả cho nhà thầu trúng chỉ định thầu và gửi kèm kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả chỉ định thầu, nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,01% giá đề xuất, nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng, và tối đa là 50.000.000 đồng. Nếu kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí nhà thầu đã nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2011./.

Lê Anh