Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

21/03/2011
Bộ Y tế vừa mới ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định cụ thể về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh chính, hộ sinh, hộ sinh cao đẳng, hộ sinh trung cấp, hộ sinh sơ cấp. Theo đó:

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh chính:

Tiêu chuẩn về năng lực: có kiến thức về chăm sóc trước sinh, trong khi sinh, sau khi sinh và chăm sóc sơ sinh; có kỹ năng thực hành các kỹ thuật hộ sinh phức tạp, có khả năng làm việc chủ động, sáng tạo, phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành; có khả năng chỉ đạo và làm việc theo nhóm; có phương pháp làm việc khoa học, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới; đề xuất các giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật chuyên khoa; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và đúng quy chế; giải thích được các nguyên lý và áp dụng các biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình phù hợp với từng đối tượng phục vụ; thực hiện và tổ chức cho đội ngũ hộ sinh thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực hộ sinh; có khả năng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tiêu chuẩn về trình độ: có trình độ sau đại học chuyên ngành hộ sinh; có thời gian ở ngạch hộ sinh từ 9 năm trở lên; biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C trong hoạt động chuyên môn; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn; chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học cấp cơ sở trở lên công nhận và áp dụng có hiệu quả.

 Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh:

 Tiêu chuẩn năng lực: thực hiện thành thạo kỹ thuật thăm khám thai, quản lý thai nghén, đỡ đẻ thường, chăm sóc sơ sinh, các kỹ thuật chuyên khoa phức tạp và các kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, người cao tuổi, nam giới, phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho thai phụ, tư vấn phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; thực hiện quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số máy móc và trang thiết bị hiện đại thuộc chuyên khoa; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và đúng quy chế; tư vấn và hướng dẫn cho đối tượng phục vụ lựa chọn, sử dụng biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình thích hợp; thực hiện và tổ chức cho đội ngũ hộ sinh thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực hộ sinh ở ngạch hộ sinh và các ngạch ngạch thấp hơn.

Tiêu chuẩn trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh; biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trong hoạt động chuyên môn; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh cao đẳng:

Tiêu chuẩn năng lực: thực hiện thành thạo kỹ thuật thăm khám thai, quản lý thai nghén, đỡ đẻ thường, chăm sóc sơ sinh, một số kỹ thuật chuyên khoa phức tạp và các kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, người cao tuổi, nam giới, phòng nhiễm khuẩn đường sinh sản và nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho thai phụ, tư vấn phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; thực hiện quy trình vận hành, bảo quản một số máy móc và trang thiết bị cơ bản thuộc chuyên khoa; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và đúng quy chế; tư vấn và hướng dẫn cho đối tượng phục vụ lựa chọn, sử dụng biện pháp thực hiện kế hoạch hoá gia đình thích hợp; thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực hộ sinh của ngạch cao đẳng và các ngạch thấp hơn.

Tiêu chuẩn trình độ: tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh; biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B trong hoạt động chuyên môn; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh trung cấp:

Tiêu chuẩn về năng lực: nắm vững và thực hành thành thạo kỹ thuật thăm khám thai, quản lý thai nghén, đỡ đẻ thường và kỹ thuật chăm sóc sản phụ, sơ sinh, người bệnh; sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và đúng quy chế; tư vấn cho đối tượng phục vụ lựa chọn biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình thích hợp; thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực hộ sinh ở ngạch trung cấp và ngạch sơ cấp.

Tiêu chuẩn về trình độ: tốt nghiệp trung cấp hộ sinh; biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ A trong hoạt động chuyên môn; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị, phần mềm tin học ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch hộ sinh sơ cấp:

Tiêu chuẩn về năng lực: nắm được quy trình kỹ thuật cơ bản thăm khám thai, quản lý thai nghén, đỡ đẻ thường, đỡ đẻ ngoài cơ sở y tế, chăm sóc thông thường, theo dõi sản phụ, sơ sinh ở các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu thuộc chuyên khoa; nắm được quy chế sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực hộ sinh của ngạch sơ cấp. Tiêu chuẩn về trình độ là ốt nghiệp sơ cấp hộ sinh

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011./.

Lê Văn Nhật