Xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

20/06/2010
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Nghị định này quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm, bao gồm: giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng, lắp đặt công trình điện; hoạt động phát điện; hoạt động truyền tải điện; hoạt động phân phối điện; hoạt động bán buôn, bán lẻ điện; quy định về sử dụng điện; quy định về an toàn điện; quy định về điều độ hệ thống điện; quy định về thị trường điện lực. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực là một năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện; nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với hành vi vi phạm liên tục, kéo dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi.

Theo Nghị định này, đơn vị bán lẻ điện bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi. Nghị định này cũng quy định nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm của người sử dụng điện. Cụ thể, người sử dụng điện sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 01 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng) nếu cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 04 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 300 ngàn đồng đến 700 ngày đồng) đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện. Bổ sung quy định phạt tiền khi người sử dụng điện không thông báo cho bên bán điện trước 05 ngày làm việc khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện hoặc trước 15 ngày làm việc khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện đối với trường hợp mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hành vi này cũng bị phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 04 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010 và thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Minh Đức