Hà Nội: Quy định mới về hạn mức đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa

08/04/2009
Ngày 30/3/2009, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 09/4/2009, hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố được quy định như sau: tại các phường, tối thiểu là 40m2 và tối đa là 90m2; các thị trấn và các xã ven đô từ 60 đến 120m2; các xã đồng bằng từ 80 đến 180m2; các xã trung du từ 120 đến 240m2 và các xã miền núi từ 150 đến 300m2.

Đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến ngày 01/7/2004, hạn mức được quy định như sau: các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên là 120 m2; thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây là 180 m2; các xã giáp ranh các quận, các thị trấn là 200 m2; các xã vùng đồng bằng là 300 m2; các xã trung du là 400m2 và các xã miền núi là 500m2. Trường hợp gia đình có 5 nhân khẩu trở lên và chỉ có 1 thửa đất tại nơi cư trú thì từ nhân khẩu thứ 5, mỗi nhân khẩu được cộng thêm 0,2 lần hạn mức quy định nhưng tổng diện tích được công nhận đất ở không được vượt quá diện tích thửa đất của hộ gia đình đang sử dụng và không quá 2 lần hạn mức giao đất ở mới tối đa đã nêu trên.

Điều kiện được tách thửa đất

Theo quy định, thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau đây mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa.

Không cho phép tách thửa đối với các thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

 Với những thửa đất đang sử dụng hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Quyết định này mà đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng việc xây dựng nhà ở và các công trình khác thì phải tuân theo quy định về cấp phép xây dựng.

Đối với các trường hợp trên địa bàn trước đây thuộc tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc tỉnh Hòa Bình (trước khi nhập về Hà Nội) đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư của tỉnh Hà Tây (trước đây), tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình đã ban hành.

Khánh Ngọc