Chủ tịch nước Quyết định về việc tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh, Liệt sỹ

18/07/2008
Ngày 16/7/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 914/QĐ - CTN về việc tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Theo quyết định, mức 100.000đ dành cho các đối tượng: thân nhân của 2 Liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (tính theo định xuất); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống, đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đang điều trị ở các bệnh viện.

Mức 200.000đ dành cho các đối tượng: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B có tỷ lệ thương tật, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đã về sinh sống tại gia đình, hoặc đang công tác tại các cơ quan, xí nghiệp; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân Liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng./.

Hải Yến