Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và bồi dưỡng cho người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 22/05/2015

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc 20/05/2015

Ngày 18/5/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2015/NĐ- CP  về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc.

Một số quy định về chế độ cử tuyển và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19/05/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó sửa đổi quy định đối tượng cử tuyển.

Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không 18/05/2015

Bộ Giao thông vận tải vừa qua đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 04 năm 2015 quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15/05/2015

Ngày 14/5/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị số 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 15/05/2015

Ngày 12/5/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này  hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 12/05/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 13/05/2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.