Quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 24/07/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 22/07/2014

Ngày 17/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước 21/07/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7 về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

Quy định về một số chính sách phát triển thủy sản 11/07/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7 quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 09/07/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 07/07/2014

Ngày 01/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 01/07/2014

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 01/07/2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.