Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển 16/04/2014

Ngày 14/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 16/04/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình 14/04/2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 08/04/2014

Ngày 7/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 08/04/2014

Ngày 4/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 07/04/2014

Ngày 3/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 26/03/2014

Ngày 24/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Nghị định ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 18/03/2014

Ngày 14/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.