Quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách 17/04/2015

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 16/04/2015

Ngày 15/04, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế 07/04/2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế.

Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị 15/04/2015

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị.

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP: Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 15/04/2015

Ngày 13/4/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra 10/04/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 09/04/2015

Ngày 07/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BTC (Thông tư 45) quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/5/2015.

Bãi bỏ hàng loạt thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 08/04/2015

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC (Thông tư 38) quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.