Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII kết thúc - 11 Luật đã được thông qua 30/06/2015

Sau 30 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã kết thúc chiều 26/6. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 dự án luật; 09 Nghị quyết; cho ý kiến 15 dự án luật.

Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 29/06/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng 28/06/2015

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài 28/06/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định mới là nới room (tỷ lệ sở hữu) cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 25/06/2015

Ngày 22/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 19/06/2015

Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Người lao động tiếp tục được hưởng BHXH 1 lần từ 1/1/2016 23/06/2015

Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc được Quốc hội thông qua chiều qua (22/6) cho phép người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của luật BHXH 2014.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 23/06/2015

Ngày 18/6/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.