Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 31/07/2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự 30/07/2015

Ngày 18/7/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 29/07/2015

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 25/07/2015

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 quy định về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 26/07/2015

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách mới đối với lao động dôi dư 24/07/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đồng thời, bổ sung một số chính sách đối với lao động dôi dư.

Hỗ trợ cho vay đối với hộ mới thoát nghèo 22/07/2015

Hôm qua (21/7/2015), Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 18/07/2015

Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.