Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư 08/10/2015

Ngày 30/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP quy định về giám sát đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư...

Quy định về đầu tư ra nước ngoài 08/10/2015

Ngày 25/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài; áp đụng dối với tổ chức kinh tế, hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã, tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật các tổ chức tín dụng...

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa 08/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 08/10/2015

Ngày 06/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế 06/10/2015

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế.

Bổ sung quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động 06/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 05/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Nhiều chính sách mới cho lao động nữ 04/10/2015

Ngày 01/10/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.