Góp ý Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010

13/09/2010
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006-2010, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trước ngày 15/9/2010.

Tuy nhiên, theo thống kê của Thanh tra Bộ đến hết ngày 11/9/2010 còn 7 đơn vị chưa gửi báo cáo là: Vụ Hành chính tư pháp, Văn phòng Bộ, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ thông tin; Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam; việc gửi báo cáo chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng báo cáo mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu. Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị trên khẩn trương gửi báo cáo về Thanh tra Bộ trước 11h ngày 13/9/2010.

Trên cơ sở báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của 17 đơn vị thuộc Bộ, Thanh tra Bộ đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo về công tác này. Trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành, Thanh tra Bộ đề nghị các đồng chí quan tâm góp ý vào dự thảo báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ hoặc file điện tử gửi tới địa chỉ ngaht@moj.gov.vn trước 11h30 ngày 14/9/2010 (Thứ Ba) để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo trình Lãnh đạo Bộ.

(Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006 - 2010 của Bộ Tư pháp được đăng trên Trang Thông tin điều hành/ Mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí./.