Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

02/01/2014
Căn cứ quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 tại cơ quan Bộ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo chu đáo, thiết thực, ý nghĩa theo phương châm “Vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm”; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước; quan tâm tới các gia đình chính sách, những người có thu nhập thấp; đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị  trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết; tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Bộ, Ngành trong năm 2014.

          2. Yêu cầu:

- Xác định nhiệm vụ cụ thể về nội dung, thời gian hoàn thành công việc cho từng cá nhân, đơn vị.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ gương mẫu thực hiện và vận động gia đình thực hiện đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

II. Nội dung công việc và phân công thực hiện:

1. Công việc thực hiện trước thời gian nghỉ Tết:

1.1. Chuẩn bị Chỉ thị của Bộ trưởng về việc đón Tết:

Văn phòng Bộ chuẩn bị dự thảo Chỉ thị, báo cáo Bộ trưởng ban hành trước ngày 15/01/2014 (thứ Tư, ngày 15/12 Âm lịch).

1.2. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai công tác năm 2014 của đơn vị.

1.3. Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2013:

a) Thời gian: Dự kiến ngày 15/01/2014 (thứ Tư, ngày 15/12 Âm lịch).

b) Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ, đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.

c) Địa điểm: Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

d) Phân công thực hiện:

- Về tổ chức: Văn phòng Bộ phối hợp với BCH Công đoàn Bộ chuẩn bị giấy mời đại biểu tham dự, chuẩn bị hội trường, công tác lễ tân, in ấn, phát tài liệu.

- Về nội dung:

          + Văn phòng Bộ chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 của cơ quan Bộ Tư pháp;

          + Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo về Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan Bộ Tư pháp năm 2013 và phương hướng năm 2014;

          + Vụ Kế hoạch - tài chính chuẩn bị báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

          + Công đoàn Bộ chuẩn bị báo cáo về công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2013; báo cáo về các giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Bộ Tư pháp.

          + Vụ Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Bộ Tư pháp năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014;

1.4. Tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí của Bộ Tư pháp:

- Thời gian: Dự kiến 9 giờ 00 ngày 17/01/2014 (thứ Sáu, ngày 17/12 Âm lịch).

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ.

- Địa điểm: Hội trường Đa Năng, nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp.

- Phân công thực hiện:

         + Văn phòng Bộ xây dựng chương trình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức buổi Gặp mặt; chuẩn bị quà tặng cho cán bộ hưu trí.

         + Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung buổi Gặp mặt và giấy mời.

1.5. Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy:

a) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 14/01/2014 (ngày 14/12 Âm lịch).

b) Vụ Tổ chức cán bộ phân công và thông báo tới các đơn vị thuộc Bộ.

         1.6. Tổ chức dâng hương Khu Di tích của Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và  dâng hương tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ:

a) Thời gian: Dự kiến ngày 21, 22/01/2014 (thứ Ba, thứ Tư, ngày 21,22/12 Âm lịch).

b) Thành phần: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

c) Phân công thực hiện: Văn phòng chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

1.7. Thăm hỏi, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ; gia đình chính sách của Bộ Tư pháp:

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/01/2014 đến ngày 25/01/2014 (Từ ngày 20/12 đến ngày 25/12 Âm lịch).

b) Thành phần: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

c) Phân công thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt, thực hiện.

1.8. Các công việc khác:

a) Nội dung công việc và thời gian hoàn thành:

- Trang  trí hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan Bộ và phòng làm việc của Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12 Âm lịch);

- Đảm bảo các điều kiện lễ tân, hậu cần phục vụ Lãnh đạo Bộ tiếp khách; Lễ 23 tháng Chạp; đêm Giao thừa tại cơ quan Bộ: Thực hiện xong trước ngày 20/01/2014 (ngày 20/12 Âm lịch);

- Thông báo nghỉ Tết: Thực hiện xong trước ngày 23/01/2014 (ngày 23/12 Âm lịch);

- Đảm bảo an ninh, phòng chống cháy, nổ; kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan Bộ trước và trong thời gian nghỉ Tết.

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.

2. Công việc thực hiện trong thời gian nghỉ Tết:

 2.1. Cán bộ cấp Vụ trực chỉ huy tại cơ quan để kịp thời xử lý hoặc xin ý kiến Lãnh đạo Bộ xử lý các tình huống xảy ra trong thời gian trực của mình;

 2.2. Văn phòng tăng cường lực lượng bảo vệ trong những ngày nghỉ Tết, tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và báo cáo cán bộ trực chỉ huy xử lý những tình huống xảy ra.

3. Công việc thực hiện sau thời gian nghỉ Tết:

3.1. Tổ chức buổi Gặp mặt chúc Tết đầu Xuân toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

a) Thời gian: 08 giờ 30 ngày 06/02/2014 (thứ Năm, ngày 07 Tết).

b) Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ.

c) Địa điểm: Tiền sảnh nhà N6, trụ sở cơ quan Bộ.

d) Phân công thực hiện: Văn phòng chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

3.2. Thăm, chúc Tết Lãnh đạo Quốc hội và một số cơ quan của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành Trung ương và Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tại một địa phương.

a) Thời gian: Ngày 06, 07/02/2014 (thứ Năm, thứ Sáu, ngày 07 và 08 Tết).

b) Thành phần: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

c) Phân công thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt, thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để thực hiện nghiêm túc; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Chính phủ./.File đính kèm: