Công văn góp ý dự thảo Quy chế bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp

11/04/2012
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Quy chế bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.

Để dự thảo Quy chế được hoàn thiện, đưa công tác bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp đi vào nề nếp; các sự kiện được bình xét có chất lượng, góp phần tôn vinh những thành tựu đã đạt được, qua đó tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, Văn phòng Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quy chế nêu trên.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn trước 17h00 ngày 20/4/2012 (thứ Sáu) để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế./.