Công văn yêu cầu phối hợp rà soát, thống kê thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

10/04/2012
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng về việc giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, thống kê việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 684/BTTTT-CNTT ngày 26/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Công nghệ thông tin yêu cầu các đơn vị có tài khoản riêng rà soát việc thực hiện đầu tư mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của đơn vị (theo mẫu báo cáo tại Công văn số 684/BTTTT-CNTT ngày 26/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Riêng đối với Tổng Cục thi hành án dân sự, đề nghị Quý Tổng cục thực hiện tổng hợp số liệu của Tổng cục và của các Cục Thi hành án dân sự.

Văn bản gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 17/4/2012 để Cục tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ, (bản điện tử gửi về địa chỉ email dungpb@moj.gov.vn). Trong quá trình làm báo cáo, mọi thắc mắc xin liên hệ với đồng chí Dung - Kế toán trưởng Cục Công nghệ thông tin, điện thoại: 04.62739715, di động: 091.55.888.20

Xin chân thành cám ơn sự phối hợp của Quý đơn vị