Chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

09/05/2013
Chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”
Hôm qua (8/5), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Qua 9 bài thuyết trình xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, quần chúng trong Đảng bộ Khối đã được nghe và hiểu sâu sắc hơn tư tương Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân.

Nền móng của nền công vụ dân chủ, hiện đại, văn minh

Sinh thời, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng bộ máy Nhà nước vững mạnh cùng với đội ngũ CBCC có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để thực thi công vụ một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và phục vụ nhân dân. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, đã thực sự đặt nền móng cho việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển một nền công vụ dân chủ, hiện đại, văn minh ở Việt Nam. Tư tưởng đó đã định hướng cho tiến trình xây dựng đội ngũ CBCC về nền hành chính trong sạch, vững mạnh hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguyện phấn đấu thực hiện theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được những kết quả thiết thực. Với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và của từng tổ chức Đảng, toàn Đảng bộ đã làm tốt việc học tập, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức người CBCC, viên chức trong mỗi cơ quan, tổ chức Đảng; từng bước chuyển từ việc “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong mọi mặt công tác của Đảng bộ Khối.

Hội thi thuyết trình là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối trong kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người trong các cấp bộ đảng. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nhất là đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đảng viên, CBCC, viên chức và quần chúng trong các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong tình hình mới.

Văn hóa bổn phận và phải thực hiện suốt đời

Để tiến tới chung kết Hội thi, các thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi được tiến hành từ các tổ chức Đảng trong suốt nửa năm qua. Quá trình chỉ đạo tâm huyết và sâu sắc của các cấp ủy Đảng đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của hàng trăm thí sinh là đảng viên, CBCC, viên chức từ các vòng thi cơ sở. 9 bài thuyết trình xuất sắc tham dự chung kết được lựa chọn qua 2 vòng trong tổng số gần 60 bài dự thi do các Đảng bộ trực thuộc gửi về.

Đại diện Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho rằng, mỗi con người cần thực hành đạo đức qua nhiều mối quan hệ. Cụ thể, với chính mình phải thực hành cần, kiệm, liêm chính; với Tổ quốc, với nhân dân thì thực hành đạo lý “Trung với nước, hiếu với dân”; với gia đình, bạn bè, xã hội phải yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa; với nhân loại là tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức công vụ trong sự phát triển đất nước, đảng viên này tâm niệm: “Đạo đức vừa chịu sự chế định của dư luận xã hội vừa mang tính bổn phận được hiểu là văn hóa bổn phận và phải được thực hiện suốt đời”.

Nhận thức về phẩm chất đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh tâm niệm, đảng viên Lê Thu Anh (Đảng ủy Bộ Tư pháp) cho rằng có 5 đặc điểm: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thực hiện công vụ; có ý chí rèn luyện, cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc, không ngại khó khăn gian khổ; đoàn kết, thân ái, hợp tác trong thực hiện công việc. “Từ Đạo làm người, Bác đã truyền cho chúng ta nhận thức và nguồn cảm hứng, sức mạnh tinh thần để vươn tới những giá trị cao quý, vẻ vang của Đạo làm cán bộ, giúp chúng ta vượt qua những rào cản, khó khăn, thử thách trong cuộc sống” – đảng viên Thu Anh đúc rút.

Cẩm Vân

Kết thúc Hội thi thuyết trình, Ban Giám khảo đã trao giải Nhất cho Đảng ủy cơ quan Bộ Lao động, Thương binh xã hội; giải Nhì cho Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; giải Ba cho Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương; giải Khuyến khích cho Đảng ủy Tạp chí cộng sản, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy VKSNDTC. Ngoài ra, còn trao giải thưởng Đề cương chuẩn bị tốt cho Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.