Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức tọa đàm bằng Tiếng Anh

13/02/2012
Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức tọa đàm bằng Tiếng Anh
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2012, ngày 09/02/2012, Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì tổ chức Tọa đàm bằng Tiếng Anh. Đại biểu tham dự Tọa đàm là cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên của một số đơn vị thuộc Bộ.

Tại Tọa đàm, các đại biểu được nghe giới thiệu giới thiệu và trao đổi rất sôi nổi về hai chuyên đề: Một số nội dung liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các thiết chế pháp luật tại Việt Nam (Vietnamese Legislation and Legal Institutions) và công tác theo dõi thi hành pháp luật, một số vấn đề đặt ra đối với việc theo dõi thực thi các điều ước quốc tế tại Việt Nam (Law Implementation Monitoring and Challenges of International Treaties Implementation Monitoring).

Thứ trưởng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu ý kiến. Thứ trưởng đánh giá rất cao sáng kiến về việc tổ chức Tọa đàm bằng Tiếng Anh của Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Thứ trưởng đề nghị hoạt động này cần được tổ chức thường xuyên vì đây không chỉ là cơ hội cho cán bộ, công chức Bộ Tư pháp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, công chức muốn rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh.

 Nguyễn Thanh Hương, ảnh Cục CNTT