Báo cáo Kết quả công tác Đảng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

31/01/2012
Năm 2011, công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Tư pháp có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, các Nghị quyết đề ra cơ bản đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành, các Chương trình công tác lớn của Đảng triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động từ các đảng bộ, chi bộ, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo Kết quả công tác Đảng năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.