Tổ chức kết nạp đảng viên mới và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

28/05/2009
Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2009, Chi bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú là Nguyễn Thành Dương - chuyên viên thuộc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Hường - Kế toán Phòng Tài chính, kế toán và công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị Nguyễn Thị Thắm và Phạm Thị Thu Hương. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Diệu - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp, đại diện Tổ công đoàn, Nữ công và Đoàn thanh niên của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, các quần chúng ưu tú đã đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc đọc đơn xin vào Đảng, nêu rõ nguyện vọng cũng như những cố gắng phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng vào đảng và đại diện Đoàn Thanh niên cũng đã nêu rõ quá trình giúp đỡ, xác minh lý lịch cũng như sự phấn đấu của từng đồng chí để được kết nạp vào đảng.

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định của Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp về kết nạp đảng viên đối với từng đồng chí. Các đồng chí đảng viên mới đã rất xúc động và tự hào khi được vinh dự kết nạp đảng vào đúng ngày 19 tháng 5 - ngày sinh của Bác Hồ, đã tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc thực hiện tốt những nhiệm vụ của người Đảng viên, phấn đấu trau dồi để xứng đáng với vai trò của người đảng viên, đầu tàu gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phùng Bá Đáng - Phó Bí thư chi bộ thay mặt Chi ủy nêu rõ những nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ để các đảng viên mới thực hiện và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Đồng chí Nguyễn Thành Dương - thay mặt cho đảng viên mới phát biểu cảm tưởng, nêu quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các mặt công tác của Chi bộ và phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp theo đồng chí Phạm Tuấn Ngọc đã công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Nhân viên thuộc Văn phòng Cục và đồng chí Nguyễn Thị Thắm - Chuyên viên Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2009.

Buổi Lễ kết thúc tốt đẹp vào hồi 15 giờ 30 cùng ngày.

Thái Lăng