Họp Ban soạn thảo Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

03/01/2014
Họp Ban soạn thảo Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Sáng ngày 03/01, Bộ Tư pháp tổ chức họp Ban soạn thảo Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần thứ ba. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã đến dự và chỉ đạo cuộc họp.

Trên cơ sở kết quả tại phiên họp lần thứ hai của Ban soạn thảo dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) về kế hoạch, nội dung tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số vấn đề lớn trong xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã thay mặt Ban soạn thảo tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc thi hành Bộ luật Dân sự; Báo cáo Chính phủ về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và một số định hướng cơ bản sửa đổi Bộ luật Dân sự; Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến thành viên tổ biên tập, chuyên gia về dự án Luật và xây dựng Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

   

Tại phiên họp lần 3 này, ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã trình bày báo cáo về các hoạt động thực hiện dự án Luật, kết cấu của Dự thảo Luật, nội dung cơ bản của phần “Những quy định chung”. Theo đó một số vấn đề chưa được thống nhất cần đưa ra xin ý kiến Ban soạn thảo như quy định về giám hộ, trợ tá, pháp nhân, thời hiệu đã được các thành viên Ban soạn thảo thẳng thắn trao đổi và luận giải.

   

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là một Bộ luật nền tảng và quan trọng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Việc xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cần chú trọng việc kế thừa, phát huy các quy định có tính truyền thống, gắn với các tập quán. Thời gian từ nay đến khi trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội còn rất ít, do đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của Tổ biên tập trong việc xây dựng kế hoạch, cũng như tiếp thu, chỉnh lý những ý kiến góp ý của Ban soạn thảo. Bộ trưởng đề nghị sớm có bản đối chiếu so sánh giữa Dự thảo với các Luật chuyên ngành khác cũng như tham khảo các quy định của nước ngoài; Các quy định trong dự thảo phải gắn với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của cá nhân, pháp nhân, tổ chức; Cần đưa Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tham gia vào quá trình xây dựng Dự thảo.