Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

25/10/2013
Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; công văn số 1006/PCCC-PC của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) của Bộ Công an về việc tuyên truyền PCCC & CNCH và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với Cục PCCC&CNCH, Trường Đại học PCCC và Tạp chí PCCC tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ. Tham dự buổiI tuyên truyền có ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chánh văn phòng Bộ và đông đảo cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ.

Ths. Tào Ngọc Tùng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã trao đổi về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác PCCC; Tình hình cháy nổ và những thiệt hại do cháy nổ gây ra trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức cũng được hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về PCCC, các thiết bị mới trong công tác PCCC trong công sở và gia đình; một số kỹ năng thoát hiểm cơ bản trong trường hợp cháy nổ; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ (sử dụng bình chữa cháy loại bình khí CO2, và bình chữa cháy loại bột) để dập tắt đám cháy cũng như các biện pháp chữa cháy khác.

Các cán bộ tham gia buổi tuyên truyền đều nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy. Qua đó kiến thức về công tác PCCC & CNCH; cách phòng ngừa cháy nổ, ý thức và trách nhiệm của cá nhân đối với hoạt động PCCC nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản khi có sự cố xảy ra tại đơn vị và tại gia đình của mỗi cán bộ, công chức đã được nâng cao hơn nữa vì sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.