Kiện toàn nhân sự Thường trực Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

23/04/2012
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BTP về việc sửa đổi Quyết định số 1876/QĐ-BTP ngày 6/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) với nội dung như sau:

Theo đó, ông Trần Minh Sơn - Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp kiêm Phó Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp làm Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình 585 thay ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên Thường trực Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp (ông Nguyễn Thanh Tịnh hiện nay là Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp).

Tổ Thư ký Chương trình 585 sau khi được kiện toàn nhân sự, tổ chức gồm 20 đồng chí: ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng Tổ Thư ký; ông Trần Minh Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp kiêm Phó Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp làm Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký; 18 thành viên là các ông/bà đại diện Lãnh đạo, Trưởng Phòng Ban các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Phúc và Lãnh đạo, Trưởng đơn vị các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

Thường trực Tổ Thư ký Chương trình 585