Công bố Quyết định điều động, phân công cán bộ

06/01/2012
Công bố Quyết định điều động, phân công cán bộ
Sáng qua (05/01), trong cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp Vụ, Bộ Tư pháp đã công bố các Quyết định về việc điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó:

Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thôi kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội từ ngày 15/01/2012.

Ông Phan Chí Hiếu, Giám đốc Học viện Tư pháp được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội từ ngày 15/01/2012.

Ông Nguyễn Thái Phúc, Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Tư pháp từ ngày 15/01/2012.

Ông Trần Huy Liệu, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý được giao quyền Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý từ ngày 01/02/2012.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Vụ trưởng – Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh được giao quyền Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/01/2012.

Ông Nguyễn Kim Tinh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp được giao quyền Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp từ ngày 5/01/2012.

Ông Trần Mạnh Đạt, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp được giao quyền Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp từ ngày 5/01/2012.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thay mặt lãnh đạo Bộ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí có tên trên.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Bộ đã tặng bó hoa tươi thắm cho đồng chí Nguyễn Tất Viễn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp và đồng chí Lưu Bình Nhưỡng - Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự nhân dịp hai đồng chí chuyển sang nhận công tác tại Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

P.N