Bến Tre: Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước

27/04/2011
Thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình PBGDPL từ năm 2008 đến năm 2012 và Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”, ngày 22/4/2011, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 1555/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi “Chủ tịch UBND cấp xã với kiến thức pháp luật” năm 2011 như sau:

* Mục đích:

Nhằm củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực lãnh đạo, khẳng định vai trò, vị trí quản lý nhà nước ở cơ sở của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

* Yêu cầu:

Việc tổ chức Cuộc thi ở các cấp phải đảm bảo tính nghiêm túc, thiết thực, tạo không khí hào hứng, phấn khởi để cán bộ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tích cực nghiên cứu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước ở tại địa phương.

* Đối tượng dự thi:

Tất cả chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

* Phạm vi tổ chức thi:

Cuộc thi được tổ chức ở 02 cấp: cấp huyện và cấp tỉnh, cụ thể như sau:

+ Ở cấp huyện:

Mỗi huyện, thành phố tổ chức một cuộc thi riêng, thí sinh gồm tất cả chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong huyện, thành phố. Sau khi tổ chức xong cuộc thi, mỗi huyện, thành phố sẽ chọn ra 01 thí sinh đạt giải nhất, 01 thí sinh đạt giải nhì để đăng ký dự thi cấp tỉnh.

+ Cấp tỉnh:

Cấp tỉnh tổ chức cuộc thi vòng chung kết gồm những thí sinh đạt giải nhất và giải nhì của 09 huyện, thành phố.

* Nội dung thi:

Kiến thức, kỹ năng, phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: quản lý đăng ký hộ tịch; khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, đất đai…

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung thi: Hiến pháp, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Luật Khiếu nại, tố cáo; Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân - Gia đình; Nghị định 34 /2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự,…

* Hình thức thi:

Cuộc thi của cả hai cấp được tổ chức với hình thức sân khấu, các thí sinh sẽ phải trải qua 02 phần thi: thi lý thuyết và thực hành thuyết trình theo chủ đề do Ban Tổ chức đặt ra và Ban Giám khảo chấm điểm trực tiếp.

+ Phần 1: Lý thuyết

Đây là phần thi nhằm kiểm tra kiến thức kỹ năng, phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của các thí sinh.

+ Phần 2: Thực hành

Thí sinh bắt thăm chọn chủ đề để thực hành thuyết trình, nội dung xoay quanh các quy định của pháp luật về: Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Luật Khiếu nại, tố cáo; Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân - Gia đình; Nghị định 34 /2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự,… các thí sinh dự thi sẽ vận dụng những kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác của mình để thuyết trình.

Cách thức thi cụ thể của hai cấp thi sẽ do Ban Tổ chức hướng dẫn trong phần Thể lệ cuộc thi.

P.Oanh