Lạng Sơn: Tuyên truyền PBGDPL thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

10/08/2007
Tuyên truyền, PBGDPL thông qua hình thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả. Thông qua hình thức này, các đơn vị trên địa bàn tỉnh như Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Sở Giáo dục đào tạo... đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều chủ đề, nội dung phong phú thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Các cuộc thi đã được tổ chức như cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2005”; Hội thi Hoà giải viên giỏi lần II tỉnh Lạng Sơn; cuộc thi Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội; cuộc thi Chúng em với bảo hiểm y tế;  các cuộc thi: đội thanh niên tuyên truyền bảo đảm giữ gìn trật tự ATGT; Toàn dân thực hiện Nghị quyết 09 về phòng chống tội phạm;  toàn dân phòng chống ma tuý; an toàn giao thông vì hạnh phúc của bạn; tìm hiểu môi trường cho hôm nay và mai sau; tìm hiểu pháp lệnh phòng chống mại dâm…

Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã thu hút hàng triệu bài dự thi của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã truyền tải nhiều nội dung pháp luật, các chính sách pháp luật , góp phần phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân./.

   Đức Khoa