Lạng Sơn: Tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

25/06/2009
Trong những năm qua công tác PBGDPL trên địa bàn xã, phường, thị trấn luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện bởi lẽ đây là nơi trực tiếp đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn yếu từ đó dẫn đến công tác PBGDPL ở đây còn nhiều hạn chế.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” trong năm 2009, được sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp, trong các ngày 15-19/6/2009 Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 226 công chức Tu pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đây còn là dịp để các học viên được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe các Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu về các kỹ năng: xây dựng kế hoạch PBGDPL, biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật, quản lý nhà nước về công tác hoà giải và các chuyên đề: khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo, những quyền dân sự được quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2005; Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có thêm những kỹ năng và kiến thức pháp luật cần thiết trong quá trình tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Kết thúc lớp tập huấn Ban tổ chức đã tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch, kết quả 100% học viên đều đạt yêu cầu./.

Hùng Trường