Phường Trần Hưng Đạo – thành phố Nam Định: Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền trong quản lý công tác hoà giải ở cơ sở

26/12/2008
Trong 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền phường Trần Hưng Đạo – thành phố Nam Định đã đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, hoà giải là một công tác được quan tâm và thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển chung ở phường trong những năm qua.

Ngay sau khi Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở và Nghị định 160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh được ban hành, UBND phường đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường về vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác hoà giải, về nhiệm vụ, quy định pháp luật của công tác hoà giải và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện công tác hoà giải ở địa phương. Đặc biệt, từ năm 2002, Đảng uỷ - UBND phường đã xác định công tác hoà giải là một nội dung thi đua quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào thi đua yêu nước ở phường.

Đảng uỷ - UBND phường cũng thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn kịp thời từng tổ hoà giải khi có những biến động về cán bộ và hoà giải viên của các tổ. Đến nay  phường đã có 20 tổ hoà giải gồm 92 thành viên là những cán bộ trong ban công tác mặt trận, các ngành đoàn thể và những người có tinh thần trách nhiệm, có uy tín làm công tác hoà giải ở khu dân cư.

Để nâng cao nhận thức, kiến thức hoà giải cho hoà giải viên và cán bộ thực hiện công tác hoà giải nhằm nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở phường, Đảng uỷ - UBND phường đã chủ động chỉ đạo tổ chức các kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hoà giải ở phường. Ví dụ như năm 2000, UBND phường đã tổ chức Hội nghị triển khai tăng cường công tác hoà giải ở phường và mời đồng chí Phòng tư pháp về phổ biến, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; Năm  2002, UBND phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải cho đối tượng trên.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo còn rất quan tâm chỉ đạo các hoạt động về xây dựng, tổ chức, hoạt động hoà giải như: tổ chức thành công Hội thi hoà giải viên giỏi lần thứ nhất ở phường, tham gia hội thi của thành phố đạt giải nhất; tổ chức các đợt thi sáng tác về xây dựng đời sống văn hoá của phường đã có nhiều bài dự thi có chất lượng về công tác hoà giải ở các khu dân cư.Từ năm 2000, UBND phường và thường trực Mặt trận Tổ quốc tổ chức giao ban với tổ trưởng tổ hoà giải quý một lần.

Thực tế quản lý công tác hoà giải, UBND phường chỉ đạo thống nhất đối với các đơn thư tranh chấp phát sinh ở phường. Đối với các đơn ly hôn thì giao cho Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với tổ hoà giải của tổ dân phố tổ chức hoà giải; đối với các mâu thuẫn tranh chấp khác chuyển cho thường trực MTTQ hướng dẫn các tổ hoà giải; riêng về tranh chấp nhà đất thì giao cho cán bộ địa chính phối hợp với thường trực MTTQ triển khai cho các tổ hoà giải, nếu không thành thì UBND phường tổ chức hoà giải theo Luật đất đai, đối với các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh tại tổ dân phố do tổ hoà giải của tổ dân phố tổ chức tổ hoà giải theo Pháp lệnh.

Đồng thời Đảng uỷ, UBND phường đã chú trọng việc phát huy vai trò chức năng của Ban tư pháp phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và chi uỷ các chi bộ, các tổ hoà giải ở các tổ dân phố. Mọi đơn thư, tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh dù ở tổ dân hay ở phường đều được tổ chức hoà giải, giải quyết kịp thời, không để kéo dài và phát sinh phức tạp.

Xác định kết quả công tác hoà giải hằng năm của các tổ dân phố là tiêu chí quan trọng trong đánh giá phong trào thi đua cuối năm, đến nay nhiều tập thể cá nhân đã được UBND phường khen thưởng thi đua xứng đáng. Từ sự quan tâm chỉ đạo như trên nên đến nay phường đã thụ lý 278 vụ việc, kết quả hoà giải thành là 227 việc (chiếm 81.6%) không thành 51 vụ (18.2%).

Xuất phát từ việc luôn xác định đúng vai trò của công tác hoà giải nên trong 10 năm qua, Đảng uỷ - UBND phường Trần Hưng Đạo đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, phát huy được trách nhiệm của các cấp, các ngành thực hiện công tác hoà giải ở phường, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả của công tác hoà giải đã góp phần quan trọng vào thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế tội phạm, giữ gìn hạnh phúc cho nhiều gia đình, hạn chế đơn thư khiếu nại trong nhân dân, góp phần xây dựng phường Trần Hưng Đạo vững mạnh toàn dân ( từ năm 2003  đến năm 2007 phường luôn được 4 lần UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc)./.

Trần Hồng Nhung