Trường Trung cấp Luật Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ vào Kế hoạch và biên chế năm 2013 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường năm 2014:

1. Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (01 cán bộ và 04 giáo viên)

TT

Đơn vị

Số biên chế

1.

Phòng Hành chính và Thư viện

01

2.

Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa (Môn Tin học và môn Giáo dục chính trị)

02

3.

Khoa Đào tạo cơ bản (Môn Luật Hình sự và Môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật)

02

Tổng cộng

05

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc xét tuyển (Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký).

3. Điều kiện chung:

- Công dân Việt Nam có tuổi đời không quá 35 tuổi; thạc sĩ, tiến sĩ có tuổi đời không quá 40 tuổi; không bị dị tật, giọng nói rõ ràng, có nguyện vọng công tác lâu dài tại Trường;

- Có đơn đăng ký dự tuyển và lý lịch rõ ràng;

- Có bằng đại học chính quy trở lên các ngành chuyên môn phù hợp yêu cầu, tiêu chí của vị trí tuyển dụng;

- Có chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ và trình độ B tin học trở lên;

- Có sức khỏe tốt, phẩm chất và tác phong phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Không trong thời gian bị thi hành các Quyết định kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể:

a) Những người dự tuyển chuyên viên Phòng Hành chính và Thư viện: Phải có bằng đại học chính quy trở lên ngành sư phạm lịch sử, có kinh nghiệm và thời gian công tác tối thiểu 12 tháng tại các các đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ đào tạo ngành học phát Thanh viên - Dẫn Chương trình, có chứng chỉ đào tạo nghề quay camera, chụp ảnh, có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Báo chí, có năng khiếu trong công tác đối ngoại, có khả năng tổ chức và dẫn chương trình tốt…).

b) Những người dự tuyển giáo viên Khoa Giáo dục chính trị thể chất và văn hóa:

+ Đối với giáo viên Giáo dục chính trị phải có bằng đại học hệ chính quy ngành Giáo dục chính trị loại giỏi trở lên, có kinh nghiệm và thời gian công tác tối thiểu 12 tháng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật (Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ kỹ năng công tác đoàn)

+ Đối với giáo viên tin học phải có bằng đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, có kinh nghiệm và thời gian công tác tối thiểu 03 tháng trong các đơn vị sự nghiệp công lập về lập trình, quản trị mạng, tổng hợp, biên tập tin, bài…).

c) Những người dự tuyển giáo viên Khoa Đào tạo cơ bản: Phải có bằng cử nhân luật chính quy loại khá trở lên (Ưu tiên những ứng viên đã có thời gian công tác tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật).

5. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển:

5.1. Hồ sơ dự tuyển:

a) Người dự tuyển lập hồ sơ theo mẫu do Nhà nước quy định.

b) Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng.

c) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển (Mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 15/2012/TT-BNV);

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Các giấy tờ chứng minh kèm theo (Giấy xác nhận thời gian công tác, bản sao giấy chứng nhận...);

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6;

- Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì.

d) Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, địa chỉ: Số 1 Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Trong khuôn viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình).

đ) Trong quá trình tiếp nhận, xem xét hồ sơ thi tuyển, nếu Nhà trường nghi vấn có dấu hiệu các văn bản, giấy tờ là bản sao thuộc thành phần hồ sơ dự tuyển là văn bản, giấy tờ giả, thì Nhà trường có quyền yêu cầu người dự tuyển xuất trình bản chính để kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

5.2. Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/hồ sơ dự tuyển (TTLT số 163/2010/TTLT-BTC-BNV).

* Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho các ứng viên không trúng tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Thông báo và nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2014 (Trong thời gian làm việc theo giờ hành chính).

6.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, địa chỉ: Số 1 Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0523 835 837.

7. Thời gian dự kiến tổ chức: Thời gian tổ chức tuyển dụng từ ngày 25/02/2014 đến ngày 01/3/2014.

8. Quy trình tuyển dụng:

8.1. Thi tuyển:

a) Vòng 1: Thi kiến thức chung:

- Thi viết về pháp luật viên chức, Giáo dục và đào tạo và những hiểu biết về ngành hoặc vị trí tuyển dụng tương ứng, thời gian thi 180 phút.

- Ngoại ngữ: Thi viết trình độ B tiếng Anh thời gian 60 phút.

- Tin học: Thi thực hành soạn thảo văn bản hành chính trên máy vi tính thời gian 60 phút.

b) Vòng 2: Thi chuyên môn gồm:

- Viên chức ngạch chuyên viên: Thi vấn đáp về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng.

- Viên chức ngạch giáo viên: Thi giảng lý thuyết các môn Tin học và Giáo dục chính trị; cụ thể là:

+ Môn Tin học bài “Định dạng văn bản” và bài “Hàm trong Excel” trong Tập bài giảng môn Tin học, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

+ Môn Giáo dục chính trị bài “Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử” và bài “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam” trong dự thảo 5 môn Giáo dục chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Viên chức ngạch giáo viên: Thi giảng lý thuyết các môn luật; cụ thể là:

+ Môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật bài “Quy phạm pháp luật” và “Quan hệ pháp luật” trong Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, năm 2011;

+ Môn Luật Hình sự bài “Tội phạm” và bài “Cấu thành tội phạm” trong Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, năm 2011;

* Lưu ý: Thí sinh dự thi ngạch giáo viên phải chuẩn bị 06 bản giáo án lý thuyết, 06 tập bài giảng và 06 bài giảng powerpoint; nộp cho Hội đồng tuyển dụng ít nhất 03 ngày trước ngày giảng lý thuyết. Hội đồng tuyển dụng sẽ chỉ định nội dung bất kỳ trong các bài trên để thí sinh giảng trong thời gian 45 phút.

8.2. Xét tuyển:

a) Đối với viên chức ngạch chuyên viên:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông tin qua phỏng vấn và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; chức năng nhiệm vụ của phòng; quy chế làm việc và quy chế phối hợp của phòng; quy chế văn hoá công sở và đạo đức nghề nghiệp; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; soạn thảo văn bản hành chính.

b) Đối với viên chức ngạch giáo viên:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, soạn giáo án bài giảng viết, và điện tử của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông tin qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; chức năng nhiệm vụ của Khoa, của Trường; quy chế làm việc và quy chế phối hợp của Khoa; quy chế văn hoá công sở và đạo đức nghề nghiệp; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; soạn thảo văn bản hành chính.

- Giảng lý thuyết các môn luật như quy định tại Đoạn 2, Điểm b, Tiểu mục 8.1 nêu trên.

9. Tiến độ thực hiện:

- Thông báo, thu nhận và xét duyệt hồ sơ tuyển dụng từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2014.

- Thực hiện tuyển dụng từ ngày 25 tháng 02 năm 2014 đến ngày 01 tháng 3 năm 2014.

- Thông báo kết quả tuyển dụng từ ngày 15 tháng 3 năm 2014./.


Các tin khác