Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ công chức đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2011

Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ    quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, ngày 03 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 02/QĐ-BTP về việc công nhận kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2011.

Đối với các thí sinh được công nhận trúng tuyển, Bộ Tư pháp thông báo công tác hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ công chức trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ:

Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức buổi hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ công chức trước khi trình Bộ trưởng ký quyết định tuyển dụng.

Thành phần: Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển.

Thời gian: 8h30 Thứ năm, ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Địa điểm: Phòng họp số 2 Nhà N1 Trụ sở Cơ quan Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ:

Hồ sơ công chức phải được hoàn thiện trước ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ công chức theo quy định, Bộ Tư pháp sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Công tác cán bộ) Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.62739367.

Bộ Tư pháp thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện.Tải file đính kèm:

Các tin khác