Thông báo v/v cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, Nga, Đức, Lào, Campuchia tại nước ngoài theo Đề án 165

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, Nga, Đức, Lào, Campuchia tại nước ngoài theo Đề án 165, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là cán bộ cấp vụ, cấp phòng hoặc quy hoạch cấp vụ, cấp phòng và tương đương hiện đang công tác tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

     2. Tiêu chuẩn:

             -Tuổi dưới 50 đối với nam; dưới 45 tuổi đối với nữ;

             - Có nhu cầu và đang sử dụng tiếng các thứ tiếng nói trên trong công việc.

     3. Chỉ tiêu: Bộ Tư pháp được thông báo giới thiệu 02 chỉ tiêu với mỗi thứ tiếng (10 chỉ tiêu).

     4. Thời gian học:

             3 tháng trong nước + 6 đến 9 tháng nước ngoài (cán bộ có bằng đại học ngoại ngữ hệ chính quy hoặc bằng đại học các chuyên ngành tại các nước trên, sẽ không theo học 3 tháng trong nước, Đề án sẽ tổ chức đi học nước ngoài sớm).

     5. Hồ sơ:

             - Công văn cử cán bộ đi học;

             - Nhận xét đánh giá của cơ quan đi học;

             - Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số điện thoại di động);

             - 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền);

             - 02 ảnh 4x6;

             - Bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ;

             - Giấy khám sức khoẻ;

             - Bản photo giấy chứng minh thư nhân dân.

   Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu tuyển chọn của Đề án 165, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 16 tháng 7 năm 2010 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

  Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.Tải file đính kèm:

Các tin khác