Có tổng số: 450 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Trọng tài thương mại
2. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
3. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
4. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
6. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Trọng tài thương mại
7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Giám định tư pháp
8. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam Bộ Tư Pháp
 • Ban thường vụ liên doàn luật sư việt nam
 • Luật sư
9. Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Quản tài viên
10. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư Pháp
 • Sở Tư Pháp
 • Quản tài viên